سیم لخت کن

Pro-Pliers1
سیم لخت کن : این محصول مناسب برای روکش برداری سیم های قطر 0.5 ، 1.2 ، 1.6 و 2 میلی متر مربع است .